2021 -  házirend - 2021

zöld terület : saját kezeléssel elsőbbséget élvező területek, piros terület : lakókocsis területek, horgászni maximum 6m. spicbottal lehet a partján lakokocsisoknak, sárga terület : közös terület lakókocsisok elsőbbséget élveznekkék terület : rövid oldal maximális dobótáv, fehér terület : napi egyeztetéssel használható VIP. terület, 

 A VIP. TERÜLET ÉS HORGÁSZAT EGYÉNI HÁZIRENDEL RENDELKEZIK, MELY TELEFONOS EGYEZTETÉST IGÉNYEL

1.            A területre lépéssel elfogadja a helyi házirendet, valamint beleegyezik, hogy a területen készült felvételeket a tó tulajdonosa, üzemeltetője felhasználhassa reklámfilm készítés és reklámozás céljából, valamint bizonyítási eljárás esetén. 

2.            A házirend a regisztráció-időpont foglaló része. A terület kizárólag regisztrációval-szerződéssel-megállapodással-időpont foglalással látogatható.

3.            Az éves horgászat, szabadidős és nyaralótáboroztatás foglalkoztatásra, lehetőség szerint, minimum 24 órával jelentse be telefonon érkezését, de mindenképp a helyszínen jelentkezzen be az őrházban melyet az "intézmény vezető" tábla jelez. A foglalkoztatás baráti verseny idejében a verseny szabályzatnak megfelelően történik. 

4.            Kötelező felszerelések : nagy merítő szák, falas pontymatrac vagy pontybölcső és halfertőtlenítő. Amennyibe nem rendelkezik ezekkel, a felszerelésekkel jelezze.

5.            Horgászatot érvényes horgász igazolvány birtokában lehet megkezdeni. 

6.            A  privát, kezelt, kialakított helyen, a hely kialakítója-kezelője-karban tartója elsőbbséget élvez horgászat és terület használat célból. Az elsőbbségi használati jogot csak a foglalkoztató szüntetheti meg. Átmenetileg verseny idejére, vagy a terület fejlesztése céljából. Ebben az esetben amennyiben lehetséges másik területre kell költözni.  A közösségi partszakasz használata érkezési sorrendben történik. A közösségi partszakaszon 2,5m.-enként 1 bot használható partról merőlegesen bedobva a készséget, kivételt képez a max. 6m.hosszúságu spicpotos horgászat. A privát hely kijelölését követően aki nem teljesíti a terület fejlesztése céljából a kialakítását Március végéig, az elsőbbségi jogát elveszíti. Ebben az esetben is  a horgász foglalkoztatást igénybe veheti. 

7.           A területre lépést, a szerződésen feltüntetett mennyiségű személy és gyermekeik (18éves korig) vehetik igénybe, a szerződéssel rendelkezők jelen létével vagy meghatalmazásával. A meghatalmazás telefonon elegendő.

8.         Lakókocsit kizárólag az előre legyeztetettet, közösen kiválasztott helyen tárolhat. A kitelepített lakókocsit  terület fejlesztése céljából, haladéktalanul el kell távolítani másik területre. A fejlesztés befejezése után vissza állítható ! 

9.          A tó rövid partjairól a horgászat max. a bójáig (50-100m.ig) lehetséges. A közösségi partszakaszon 2,5m.-enként 1 bot használható partról merőlegesen bedobva a készséget, kivételt képez a 5m.hosszúságuig spicpotos horgászat. 

10.            Az 1kg feletti fekete sügeret és a 3,99Kg. feletti fogott nemes halat, amurt külön szabályozás védi, ami megköveteli hogy a fotózás guggolva végezhetik el ! Amennyiben lehetőség van a fogás közben jelezni. De mindenképpen megszákolást követően jelezni visszaengedés elött. A tóból őshonos halat elvinni tilos !

11.            Pergető horgászat lehetséges. Csónakos-csónakból való horgászat megfelelő védőfelszerelések mellett engedélyezett, amennyiben az éppen horgászó horgásztársaink engedélyét megértük.

12.            Sátor, lakókocsi használata engedélyezve a vízpartól legalább 10m. távolságra.

13.        A hozott göngyöleget, hulladékot távozáskor kérjük, vigyék el. Tilos a vízparton szemetelni, a horgászhelyen szemetet hagyni, ideértve a dohányzásból származó hulladékokat is.

14.        Facebook - kapcsolat tartás, jelölés és  privát csoportban való belépés 

15.        Engedett a horgászállás mellé autóval állni. Távozáskor kötelező a gépjárművet kérés nélkül átvizsgálásra bocsátani, távozáskor az őrházba megjelenni.

16.        Etetőhajó és halradar engedélyezett.  A csónakos halradar és a kézi behordás engedélyezett, amennyiben az éppen horgászó horgásztársaink engedélyét megértük.

17.        Robbanó motoros gép használat, terület rendezés és karbantartás március 12.-től kedd, szerda, csütörtök napokon lehetséges 8:00-18:00 között. 

18.        Alkoholos és illuminált állapotban a foglalkoztatást és a területre lépést megtagadhatjuk illetve a területről távozásra kényszerítjük. Zene hallgatást a szomszédunk nyugalmát nem zavaró módon lehetséges, Tilos a tóban fürödni, strandolni (Ajánlom a szomszédos tavat 100.távolságra) - súlyos házirend megszegésének minősül ami szerződés bontással jár.

19.        Tűzrakás csak is engedéllyel lehetséges a kijelölt helyeken! A tűzrakás fával vagy gáz zsámollyal lehetséges

20.        A közösségi mellékhelyiség 1 havi használati díja 2.000Ft/parcella. vagy parcellára kihelyezett privát toy-toy 25.000Ft. Az ürítéséért a szolgáltató viszont a tisztán tartásáért és a közösségi helységben a tisztasági papírért a szerződő és vendégei felel. Mobil wc belső méretei: Mélység: 100 cm Szélesség: 100 cm Magasság: 212 cm Standard mobil wc külső méretei: Mélység: 106 cm Szélesség: 106 cm Magasság: 232 cm Mobil wc súlya: 74 kg Mobil wc szennyvíz tartály befogadóképessége: 208 liter  Takarítás menete: Mobil wc fekália tartályának kiszippantása, kimosása, kellemes illatú vegyszeres fertőtlenítése, feltöltése, Mobil wc fülke külső és belső gőzborotvával való mosása, vegyszeres fertőtlenítése, Mobil wc papírral való feltöltése. Higiéniai szempontokat figyelembe véve a területen való nem megfelelő széklet ürítés, súlyos házirend megszegésének minősül ami szerződés bontással jár.

21.        A lezárt területekre belépni tilos !

22.        Szocializált háziállat a területre hozható

A házirend megszegése figyelmeztetéssel illetve szerződés bontással jár, mely esetben a területet és a rajta található ingóságot maximum 3 napon belül el kell hagyni és távolítani. Pénz vissza fizetés nem jár. Károsító magatartás esetében feljelentést és kártérítési kötelezettséget von maga után. 


A házirend változásának, módosításának jogát fenntartjuk a terület fejlesztés, építkezés érdekeit figyelembe véve

Titoktartási nyilatkozat.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2:47. § [Az üzleti titokhoz való jog. Know-how (védett ismeret)]

(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

(2) Az üzleti titokkal azonos védelemben részesül az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra. E védelemre nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki a védett ismerethez vagy az azt lényegében helyettesítő hasonló ismerethez

a) a jogosulttól független fejlesztéssel vagy

b) jogszerűen megszerzett termék vagy jogszerűen igénybevett szolgáltatás vizsgálata és elemzése útján

jutott hozzá.

(3) Az üzleti titok megsértésére nem lehet hivatkozni azzal szemben, aki az üzleti titkot vagy a védett ismeretet harmadik személytől kereskedelmi forgalomban jóhiszeműen és ellenérték fejében szerezte meg.

 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

4. § (1) Tilos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni vagy nyilvánosságra hozni.

(2) Üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele üzleti kapcsolatban – ideértve az üzletkötést megelőző olyan tájékoztatást, tárgyalást és ajánlattételt is, amelyet nem követ szerződéskötés – vagy bizalmi viszonyban – így különösen munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban vagy tagsági viszonyban – álló személy közreműködésével szerezték meg.0
 .