Házirend :

 A tó területén biztonsági és online livecast kamera rendszer működik. A regisztrációval, illetve a területre lépéssel elfogadja a helyi házirendet, valamint beleegyezik, hogy a felvételeket a tó tulajdonosa, üzemeltetője felhasználhassa.

 A területre lépő(k) köteles(ek) betartani a természetvédelmi, környezetvédelmi, talajvédelmi előírásokat, valamint a horgászatra jogosult a hatályos törvényeket

A nyitva tartás az év minden napján 0-24 óráig 8:00-20:00 nappali es 20:00-08:00 éjszakai. Kapuzárás 20:00 Kapunyitás : 08:00 Ügyelet 6:00-8:00 valamint 20:00-22:00 között. Éjszaka 22:00 - 06:00 között rendkívüli esetben lehet távozni a felszerelések nélkül melyet ilyen esetben megőrzünk és nappal vissza szolgáltatjuk.

A szabad horgász állás érdekében minimum 12 órával foglaljon horgász állást. A szabad állások érkezési sorrendben foglalhatók. A szállással rendelkező vendégek foglalhatnak horgász állást. Szállást péntek 20:00-tól Vasárnap 20:00 és ünnep napokon csak egyben mik akár hétköznap akár 1 napra is igényelhető. A szállás minimum 2db. 24órás horgász jeggyel használható ! 

A foglalás menete : Telefonon időpont egyeztetés majd online felületen a tételek a kosárba helyezése, adatok megadása A MEGJEGYZÉS ROVATBA A MEGBESZÉLT IDŐPONT ÉS AZ ÉRKEZETT FŐ, majd számla megtekintése és 24 órán belül a megrendelt tétel árának kifizetése

A kényelmi helységek, szállás használatához takaró, pokróc, hálózsák nincs biztosítva. Igény esetén tiszta takaró, párna, ágynemű 3.000/fő. a szállást használóknak a helyszínen az adatait meg kell adni és az esetleges idegen forgalmi adót ki kell fizetni.

Horgászatot érvényes horgász igazolvány birtokában lehet megkezdeni.  A területen a horgászatra jogosultak 2,25 méteréként használhatnak 1 horgászbotot, kivéve a spic horgászat max.4m.hosszúságú bottal

A lezárt területekre belépni tilos !

A 3,99Kg. feletti fogott nemes halat, amurt külön szabályozás véd, ami megköveteli, hogy a fotózás guggolva végezhetik el ! A fogott halat kíméletesen vissza kell engedni. A fotókat köteles ide feltölteni :


A 10kg. feletti fogott halat jelenteni köteles. Köteles hitelesítésig megfelelő körülmények közt a hitelesítő érkezésig tárolni. A megfelelő körülmény a vízben tárolva  : mérlegelőben, esetleg minőségi ponty zsákban.

Lakókocsi és Egyéb kényelmi helyek (Sátor, lakókocsi, ház) használata 24 órás sport jegy megváltása mellett 1000ft tól

Éves sport jegy éves parcella bérlőknek az árban bele foglalva 3 főre, ezen felül 20.000Ft/ fő

A hozott göngyöleget, hulladékot távozáskor kérjük, vigyék el. Tilos a vízparton szemetelni, a horgászhelyen szemetet hagyni, ideértve a dohányzásból származó hulladékokat is. Szemetes zsák az állami horgász szabályoknak megfelelően legyen !

Tóban megmártózni, fürödni csak a kijelölt helyen szabad saját felelőségre !

Erősen alkoholos és illuminált állapotban a horgászatot és a területre lépést megtagadhatjuk illetve a területről távozásra kényszerítjük.

Tűzrakás csak is a tógazda engedélyével lehetséges a kijelölt helyeken! A tűzrakás hozott fával vagy gáz zsámollyal lehetséges

Jelző duda szóra vagy hangra kötelező minden készséget a partra kitekerni az esetleges zavartalan fárasztás érdekében.

Szocializált háziállat a területre hozható

Horgász rend :


Nappali Sport jegy        2.000Ft. /12óra 08:00-20:00

Éjszakai Sport jegy      3.000Ft. /12óra 20:00-08:00

Kiegészítő Sport jegy   1.000Ft. /2óra 06:00-08:00 vagy 20:00-22:00

Halas jegy (3kg)            4.000Ft. /10óra 09:00-19:00

Éves halas jegy (30kg) 50.000Ft. / év

1nap maximum össztömegben 6kg. hal vihető el halas napijegy vagy éves halasjeggyel. 

Ha megfogta a jeggyel jogosult mennyiséget a horgászatot kötelező abba hagyni vagy új jegyet váltani.

A 2,99 kg.-nál nagyobb testtömegű  bármely halat megtartani tilos ide értve az amur, busa halfalyokat is. 

Bármely fajú ragadozó hal 70cm.nél nagyobb testhosszal rendelkezés esetében a visszaengedés előtt jelezni kell.

A halak cseréje a szákban tilos.

A halas jegy esetében a horgász plasztik kártyát vagy a horgász vizsga bizonyítványt vagy 10.000ft-ot letétbe kell helyezni

Kötelező felszerelések: nagy merítő szák, pontybölcső és halfertőtlenítő, minőségi ponty zsák, maximális szakállas horog méret : 8-as vagy szakál nélküli vagy mikró szakállas horog használható a békés halak horgászatához 

A KÖTELEZŐ FELSZERELÉSEK HIÁNYÁBAN KIZÁRÓLAG FELSZERELÉSSEL RENDELKEZŐ HORGÁSZTÁRSSAL, BÉRELT FELSZERELÉSSEL VAGY A MEGHATÁROZOTT HELYEN HORGÁSZHAT !

A halas jegyet váltók csak a helyszínen éppen aktuálisan szabad és meghatározott helyen és állásokon  horgászhatnak.

A tó rövid partjairól a horgászat max. a szigetig és a jelölő bójákig lehetséges. a bójákon túldobni tilos ! Ha túl szeretnéd dobni ülj a másik oldalra ! A horgász készséget kidobni, vagy lerakni a szektorából melyet bója jelez tilos. Etetőhajó és halradar használata a kijelölt szektoron belül engedélyezett.

Pergető horgászat külön engedéllyel lehetséges

A tó északkeleti oldalán lévő náddal fedett terület és 2m. körzetében horgászni tilos

Vízparti növényzetet a halászati jogosult jóváhagyásával, horgász állás terjedelméig lehet íratni.

Éjszaka csak sport horgászat lehetséges

A gépjárművet és horgász felszerelést távozás előtt és horgászat közben, köteles kérésre az átvizsgálást biztosítani. 


A lent írtak kizárólag az éves terület/parcella bérlőkre vonatkoznak :
Az 1.számú melléklet szerződéskötéskór vehető át.


Tartós területi Bérleti   szerződés 2023.01.01-től

amely létrejött egyrészről a \ Szabó Zoltán EV.

adószáma: 56495416-1-43

Székhelye:  Budapest 1223 Nagytétényi út 180-196

  mint bérbeadó

- a továbbiakban Bérbeadó –


másrészről A regisztrációkor a webáruházban megadott adatok alapján,  mint bérlő

– a továbbiakban: Bérlő -


között.


1. A Bérlemény

1.1. A Bérbeadó kijelenti, hogy  1/1 arányú bérlemény képezi a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécske külterület ingatlan-nyilvántartásában 0483/160 helyrajzi számon nyilvántartott, 4 ha alapterületű, kivett horgásztó művelési ágú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan)

1.2. A jelen szerződés szerinti bérlet tárgya az Ingatlan a) alrészletéhez tartozó, a szerződés 1. számú mellékletét képező vázrajzon …. számmal és színes határvonallal megjelölt …… m2 nagyságú területrész (a továbbiakban: Bérlemény). A Bérlemény az Ingatlan b) alrészletét képező horgásztó partján helyezkedik el, és kijutást biztosít a horgásztóra a jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel történő nem-kizárólagos használat céljából. A jelen szerződés rendelkezései a tó nem-kizárólagos használatának rendjét is szabályozzák, annak érdekében, hogy biztosítsák a tó élővilágának megőrzését, a környezet  megóvását, és  elkerüljék a vízfelületet használók részéről egymás zavarását.

1.3. A jelen szerződés lehetővé teszi a Bérlő számára a Bérlemény és a vízfelület többféle szabadidős, rekreációs tevékenység céljára történő használatát – ide nem értve a fürdést -, rögzíti azonban, hogy meghatározott kivételekkel a használat során a horgászat elsőbbséget élvez.

1.4. A Bérbeadó felhívta a Bérlő figyelmét arra, hogy a Bérlemény használatára és környezetének megóvására általános hatályú és helyi jogszabályokban (önkormányzati rendeletekben és határozatokban) foglalt szabályok vonatkoznak, amelyeket meg kell ismernie és be kell tartania akkor is, ha azokat a jelen szerződés külön nem tartalmazza. Ezek közé tartozik  mindenekelőtt a szerződéskötés időpontjában hatályos, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet.  További szabályokat tartalmaz a Bérbeadó által a vízjogi engedélyben, és a Tiszakécskei Község Önkormányzatával létrejött településrendezési szerződésben foglalt előírások figyelembevételével kialakított, a jelen szerződéshez  2. szám alatt mellékelt  Házirend, valamint a kifüggesztés útján ismertetett helyi horgászrend, melyeknek a területi hatálya az Ingatlan területére és az arra kihatással lévő közvetlen környezetre  terjed ki.  

1.5. A Bérlő kijelenti, hogy az Ingatlant megtekintette, a Bérlemény, valamint a horgásztó használatára vonatkozó általános és helyi szabályokat tudomásul vette, és azok betartását vállalja. A Bérlő felel azért, hogy az említett szabályokat azok is megismerjék és betartsák, akik a Bérlemény területén, vagy az Ingatlan közös használatú részein a Bérlő engedélyével tartózkodnak.

2. A bérlet

  2.1. Az 1. pontban foglaltak figyelembevételével a Bérbeadó ezennel bérbe adja, a Bérlő pedig bérbe veszi a Bérleményt a jelen szerződés megkötését követő hónap első napjától számított 1 éves határozott időtartamra. A bérlet a Bérlő számára a szerződés tartama alatt a Bérlemény kizárólagos, valamint az Ingatlan részét képező horgásztónak a  Bérbeadóval és más bérlőkkel közös használatát biztosítja a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.

3. Bérleti díj és egyéb fizetési kötelezettségek

3.1. A Bérlő a Bérlemény használata és az ahhoz kapcsolódó jogosultságok fejében évi 200.000 Ft, azaz Kettőszázezer forint bérleti díjat fizet. A bérleti díj a bérlet első évére a szerződéskötést követően 2 részletben melynek első részletét szerző online szerződést  követően a második részletét 30 napon belül esedékes. Amennyiben a Bérbeadó a fizetés rendjét a szerződés tartama alatt másként nem határozza meg, úgy a bérleti díj a Bérbeadó számlája ellenében bankszámlájára való átutalással, vagy befizetéssel fizetendő.

3.2. A Bérbeadó jogosult a bérleti díjat a szerződéskötés évét követő minden naptári év január 1-vel kezdődő hatállyal a KSH (illetve esetleges jogutódja) által az előző évre vonatkozóan meghatározott infláció mértékében emelni.

3.3  Amennyiben a Bérlemény részlegesen közművesítésre kerül (elektromos  áram, víz, esetlegesen csatorna), úgy a bérleti díjon felül a Bérlőt terhelik  a bővítési, szerelési mért, vagy számított fogyasztással (1Kw-50ft) (1m3-1000ft) felmerülő költségek.  

3.4. A Bérlő által a 3.1. és 3.2. alpont szerint vállalt fizetési kötelezettségek teljesítésének, és a szerződésellenes károkozás elkerülésének biztosítékaként a Bérlő a Bérbeadónak a szerződéskötéskor készpénzben 1 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadékot fizet (16.666ft). Ha az óvadék a szerződés tartama alatt felhasználásra kerül, vagy nem éri el a mindenkor érvényes 1 havi díj mértékét, úgy azt a Bérlő a Bérbeadó felhívására 15 napon belül köteles kiegészíteni. Ha a jelen szerződés a bérlet határozott idejének lejártával, vagy a Bérlő szerződésszegése nélkül más módon szűnik meg, úgy a Bérbeadó az óvadékot, illetve annak jogszerűen fel nem használt részét köteles a Bérlőnek a megszűnést követő 30 napon belől visszatéríteni. Az óvadék összege után kamat nem igényelhető.

3.5.

3.6. Amennyiben a jelen szerződés valamely pontja kifejezetten másként nem rendelkezik, vagy a Bérbeadó a fizetés rendjét a szerződés tartama alatt másként nem határozza meg, úgy a Bérlő részéről valamennyi fizetési kötelezettség készpénzben vagy a Bérbeadónak a Banknál vezetett bankszámlájára való átutalással, vagy befizetéssel teljesítendő.

3.7. A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy bérbeadási tevékenységét az általános forgalmi adóról 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) b) alpontja alapján adókötelessé tette, ezért a szerződéskötéskor a bérleti díjat általános forgalmi adó (áfa) terheli. Tekintettel a Bérbeadó jelenlegi vállalkozói adózásara a bérleti díj áfa kötelezettségétől ebben az esetben mentesül alanyi jogon. Továbbá a bérleti díj, mind a jelen szerződésben rögzített egyéb fizetési kötelezettségek bruttó összegként értelmezendők, amelyek az áfá-t  magukba foglalják. Az áfa összegének változása, vagy bármely, eredetileg áfa-mentes szolgáltatás áfa-kötelessé tétele, illetve az áfa teher esetleges megszűnése szerződésmódosításra egyik felet sem jogosítja fel.

4. A Bérlő egyes jogai és kötelezettségei

4.1. A Bérlő a Bérleményt és arról megközelítve az Ingatlan részét képező horgásztavat a bérlet teljes időtartama alatt az 1. pontban rögzített keretek közt, az Ingatlan rendeltetésének megfelelően használhatja. A használat érdekében megengedett:

4.1.1. A Bérlő saját költségén a Bérlemény területének bekerítése azzal, hogy  a kerítés tervét a Bérbeadónak előzetesen jóváhagyás végett be kell mutatni. Ha több szomszéd együttesen vállalkozik bérleményének elkerítésére, úgy a Bérlőt eltérő megállapodás hiányában a víz felé fordulva jobbra eső kerítés  elkészítésének feladata és költsége terheli.

4.1.2. A Bérlemény területén lakókocsi, lakóautó, engedély mentes felépítmény egységes kinézetű rendszerrel elhelyezése azzal, hogy az lakás céljaira, életvitelszerű ott-tartózkodásra nem szolgálhat.

4.1.3. A Bérlő költségén a Bérlemény part menti szakaszáról a tó területére benyúló stég létesítése azzal, hogy az nem akadályozhatja a tó üzemeltetését és a. A stég tervét előzetes jóváhagyás végett a Bérbeadónak be kell mutatni, mely jóváhagyás esztétikai és érdekegyeztetési szempontok alapján történik, és nem jelent felelősségvállalást sem a terv, sem a kivitelezés szakszerűségéért.  

4.1.4. A Bérlő költségén a Bérlemény területén zárt emésztő kiépítése azzal, hogy annak tervét előzetes jóváhagyás végett a Bérbeadónak be kell mutatni.

4.1.5. A Bérlő jogosult a Bérlemény területén legfeljebb 1 db, lakhatásra nem alkalmas csónakot tartani és azzal a tó nyílt vizén más bérlők zavarása nélkül közlekedni, illetve onnan horgászni. A csónak kézi evezéssel, vagy villanymotorral közlekedhet, robbanómotor használata nem megengedett.

4.1.6. A tó vize a Bérlemény területének öntözésére felhasználható.

4.1.7. Tűzrakás az éppen hatályos tűzgyújtási tilalmat, a helyi rendeleteket figyelembe véve lehetséges.

4.2. A Bérlő a Bérlemény és a tó használata során tudomásul veszi, elfogadja és vállalja a  következőket:

4.2.1. A Bérlő a Bérleményt, a horgásztavat, a Bérleményre telepített létesítményeket és ingóságokat saját felelősségére használja, az ő feladata, hogy saját- és vendégeinek személy- és vagyonbiztonságáról gondoskodjon, különös tekintettel a kiskorú gyermekekre. A Bérlő mindamellett vállalja, hogy a Bérbeadót a lehető legrövidebb időn belül értesíti, ha bármely, a személy-, vagy vagyonbiztonságot fenyegető eseményt, vagy körülményt észlel.

4.2.2. A Bérlő  vállalja, hogy mindaddig, amíg a Bérlemény, illetőleg a tó horgászati célú hasznosításához szükséges infrastruktúra  nincs teljesen kiépítve, látogatókat csak olyan mértékben fogad és enged a Bérlemény területére, hogy az környezeti terhelést ne okozzon. és gondoskodik a keletkezett hulladék elszállításáról.

4.2.3. A Bérlő feladata a Bérlemény és a tópart tisztántartása, a növényzet gondozása, a parlagfű mentesítés, valamint a keletkezett zöldhulladék és egyéb hulladék elszállítása, ideértve a levágott vízi növényzetet is, melyet nem szabad a vízben hagyni.  A Bérlő által az előírt módon összegyűjtött hulladék elszállításáról és szabályszerű lerakásáról a szolgáltatás megszervezése után térítés ellenében a Bérbeadó gondoskodik.

4.2.4.    A locsolás, valamint a parttól legalább 15 méterre létesíthető kerti tusoló használatát kivéve a víz csakis zárt rendszerű tárolóba engedhető.

4.2.5. A fürdés, valamint csónakon kívül bármely egyéb, a vízen, vagy a víz alatti tartózkodásra szolgáló sporteszköz használata a tó egész területén tilos.

4.2.6. A Bérlemény és a tó területén a 4.1. pontban foglaltakat kivéve semmilyen egyéb építési tevékenység nem megengedett. Különösen tiltott bármely olyan építmény elhelyezése, amely a Bérlő részéről az Ingatlan rendeltetésének az ingatlan-nyilvántartásban feltüntethető, vagy tényleges megváltoztatását szolgálja, vagy azt eredményezheti. Bérlő tudomásul veszi, hogy a jelen rendelkezés megsértéséből származó kárt a Bérbeadó a  Bérlőre átháríthatja.

Az építési tevékenység korlátozásának és tilalmának esetleges feloldása akkor is a jelen szerződés módosítását igényli, és a felek között az ellenértékre is kiterjedő külön megállapodás tárgya, ha a helyi önkormányzat, és az építési hatóság az Ingatlan, illetve a Bérlemény területén épületek elhelyezését egyébként engedélyezné.

4.2.7. A Bérlő által a 4.1. pont alapján  létesített építményeket a bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő eltérő megállapodás hiányában jogosult és egyben köteles lebontani és elszállítani. valamint köteles a Bérlemény eredeti állapotát helyreállítani. Ha a Bérbeadó az eredeti állapot helyreállításától eltekint, úgy a Bérlemény területén maradt létesítmények és növényzet kártalanítás nélkül a Bérbeadó tulajdonába megy át.

4.2.8. A Bérlő a Bérlemény és a tó területén horgászati tevékenységét a jogszabályban meghatározott szakmai követelményeknek megfelelően és a szükséges engedély birtokában, a Házirend és a helyi horgászrend további szabályai szerint gyakorolhatja.

4.2.9. A Bérlő a Bérleményt albérletbe nem adhatja, és annak tényleges használatát közvetlen hozzátartozóin és alkalmi vendégein kívül másnak nem engedheti át. Hozzátartozóinak és vendégeinek magatartásáért a Bérbeadóval fennálló jogviszonyban a Bérlő felel.

4.2.10. A Bérbeadó fenntartja a jogát arra, hogy az Ingatlanon évente összesen 5 napon horgászversenyt rendezzen. Amennyiben ehhez a Bérlemény területére is szükség van, úgy ennek fejében a Bérbeadó a Bérlőnek külön megállapodásban meghatározott térítést fizet, amely a bérleti díjba beszámítható. A horgászverseny időpontjáról, helyéről és egyéb feltételeiről a Bérbeadó az Ingatlan erre rendszeresített hirdetőtábláján minimum 30 nappal előbb értesítést függeszt ki.

4.2.11. A Bérlemény és/vagy a tó állapotát, élővilágát, környezetét veszélyeztető, továbbá az ingatlanhasználat egyéb szabályaiba, a Házirendbe, vagy a horgászrendbe ütköző cselekmény, vagy mulasztás esetén a Bérlőt alkalmanként 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint kötbér terheli. Folyamatosan tartó, vagy ismétlődő jogsértés esetén a kötbér felszámítása a jogsértés megszüntetésére irányuló minden egyes eredménytelen írásbeli felszólítás után megismételhető, ameddig  a jogsértés meg nem szűnik. A kötbér  nem mentesíti a Bérlőt a kötbér mértékét meghaladó kár megtérítése, és a szerződésszegés egyéb következményei (pl. rendkívüli felmondás) alól, ha annak feltételei fennállanak. A Bérbeadó a használat rendeltetésszerű voltát indokolt esetben a Bérlő távolétében is ellenőrizheti.

5. A Bérbeadó egyes jogai és kötelezettségei

5.1. A Bérbeadó joga és kötelezettsége, hogy az Ingatlan jellegét meghatározó  horgásztavat a jogszabályok és a vizjogi engedély előírásainak megfelelően üzemeltesse.

6. Szerződésátruházás, kezelői megbízás

6.1. Az Ingatlan tulajdonosának személyében történő változás a jelen bérleti szerződés hatályát nem érinti. Ha a Bérbeadó a bérleti szerződés tartama alatt az Ingatlan tulajdonjogát átruházza, a tulajdonos személyében bekövetkezett változással a bérleti szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek tekintetében az új tulajdonos lép a Bérbeadó helyébe. A jogok és kötelezettségek átszállásának hatályba lépésére a Bérbeadó és az új tulajdonos által a Bérlőnek küldött közös értesítésben meghatározott időpont, annak hiányában az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett tulajdonjog átszállási időpont az irányadó.  

6.2. A felek a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy a Bérlő jogosult a jelen szerződés alapján fennálló bérleti jogát a bérleti jogviszonyból fakadó kötelezettségekkel együtt más cselekvőképes természetes személyre átruházni. Az átruházás hatályának előfeltétele, hogy a Bérlő átruházási szándékát legalább  30 nappal a tervezett jogügylet előtt a Bérbeadónak írásban bejelentse és még a jogügylet megkötése előtt valamennyi fennálló tartozását rendezze.  

6.3 A szerződésnek a 6.1. és/vagy 6.2. alapján történő átruházása esetén az átruházó az átruházás hatályba lépését követő 1 évig készfizető kezesként felel azért, hogy a jogutód a szerződésből eredő kötelezettségeit szerződésszerűen teljesíti. 1 év elteltével az addig keletkezett igények kivételével a jogelőd kezesi, és bármely egyéb, a jogutód teljesítéséért fennálló felelőssége megszűnik.  

7. A Házirend és a helyi horgászrend hatálya

7.1. A szerződés mellékletét képező Házirend rendelkezései a jelen szerződés részét képezik, ha azonban maga a szerződési okirat és  a melléklet között ellentmondás merülne fel, úgy a szerződési okirat rendelkezései az irányadók.

7.2.A Bérbeadó fenntartja a jogát arra, hogy a Házirend egyes rendelkezéseit a jogi szabályozási háttér megváltozása esetén, vagy a horgásztó üzemeltetése során szerzett tapasztalatok alapján megváltoztassa, vagy a Házirendet kiegészítse. A Bérbeadó jogosult továbbá a horgászat egyes szakmai követelményeit a helyi sajátosságok figyelembevételével helyi horgászrend megalkotásával meghatározni.

7.3. A Házirend és a helyi horgászrend területi hatálya a Bérleményt magába foglaló Ingatlan területére terjed ki, beleértve minden olyan cselekmény tilalmát, amelyek az Ingatlan környezetéből kiindulva magának az Ingatlannak az üzemeltetését, vagy  bármely bérlő részéről történő rendeltetésszerű használatát zavarják.  

8. A szerződés megszűnésének rendkívüli esetei

8.1. A Bérbeadó jogosult a jelen  szerződést 15 nap felmondási idővel írásban bármikor megszüntetni, ha a Bérlő súlyos szerződésszegést követ el, és azt írásbeli felszólítás ellenére 8 napon belül nem orvosolja. Előzetes felszólításra nincs szükség, ha a szerződésszegés nem orvosolható.

8.2.  A Bérbeadó részéről azonnali hatályú lehet a szerződés felmondása, ha a Bérlő  olyan cselekményt, vagy mulasztást követ el, amellyel

-  a Bérbeadó személyzetének, vagy más bérlőknek, illetve jogszerű használóknak a testi épségét, vagy egészségét,

- a tó természetes élővilágát, természeti környezetét, vagy

- a Bérbeadó üzemeltetési jogának fennmaradását

veszélyezteti, avagy

8.3. A bérleti díj, vagy egyéb fizetési kötelezettségek teljesítésének késedelme akkor minősül súlyos szerződésszegésnek, ha a késedelem a 30 napot eléri, vagy meghaladja. Ilyen esetben a szerződés rendkívüli felmondása előtt nem mellőzhető a fizetés póthatáridőben való teljesítésére vonatkozó írásbeli felszólítás.

8.4. A Bérlő jogosult a jelen  szerződést 15 nap felmondási idővel írásban bármikor megszüntetni, ha a Bérbeadó a Bérlemény és a horgásztó használatát jogszerű indok nélkül 30 napnál hosszabb ideig akadályozza és a szerződésszegést írásbeli felszólítás ellenére 8 napon belül nem orvosolja. Jogszerű indoknak minősül, ha az akadályoztatás vis maior esemény, vagy rendkívüli hatásági intézkedés következménye, vagy arra karbantartási-, felújítási munkák miatt, vagy egyébként a halállomány megóvása érdekében van szükség.

8.6. A Bérlő legalább 6 havi felmondási idővel a bérlet határozott időtartamának fennállása alatt is jogosult a jelen szerződést a Bérbeadóhoz intézett írásbeli nyilatkozat útján megszüntetni, ha annak további fenntartása saját döntése szerint nem áll érdekében.

8.7. Ha a bérleti szerződés a Bérbeadó jogszerűen gyakorolt rendkívüli felmondásával szűnik meg, vagy azt a Bérlő a 8.6. pont alapján saját elhatározásából, idő előtti felmondással szünteti meg,  úgy a Bérbeadó a Bérlőtől a felmondás hatályba lépésének időpontjáig esedékessé vált fizetési kötelezettségek teljesítését követelheti, és abból a Bérlő visszatérítésre nem tarthat igényt. Az óvadék összege a még fennálló fizetési kötelezettségek és a Bérbeadó esetleges kártérítési követelésének fedezetéül szolgál. A Bérlő által a 8.6. pont alapján gyakorolt idő előtti felmondás esetén a Bérbeadó pusztán emiatt kártérítésre nem tarthat igényt, az óvadék összege azonban ez esetben a Bérbeadót a Ptk. 6:213. §-a szerint bánatpénzként illeti meg.

8.8. Ha a bérleti szerződést a Bérlő a 8.6. pont alapján saját elhatározásából, idő előtti felmondással szünteti meg,

9. Alkalmazandó jogszabály

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a szerződés egyes pontjaiban hivatkozott külön jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy az Ingatlan területén a szerződéskötés időpontjában sem lakás, sem egyéb épület nem található, ezért a szerződésre a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról a 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései nem alkalmazandók. Épület hiányában  a Bérbeadó energetikai tanúsítvány készítésére sem kötelezett.

10. A szerződés hatályba lépése

A jelen szerződés a felek részéről történt kölcsönös digitális aláírást követően a szerződéskötés napján lép hatályba.


11. Jogviták rendezése  

    A felek törekszenek arra, hogy a jelen szerződés kapcsán felmerült jogvitás kérdéseket egymással együttműködve, elsősorban egyeztetés útján rendezzék. Ha a jogvitát békés úton rendezni nem tudják, úgy   járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekre kikötik az Ingatlan helye szerint illetékes járásbíróság kizárólagos illetékességét.

12. Részleges érvénytelenség

    Ha a jelen szerződés bármelyik rendelkezése bírósági, vagy hatósági döntés alapján érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak bizonyul, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és végrehajthatóságát. Erre az esetre a felek   együttműködést vállalnak abban, hogy az érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezést olyan érvényes és végrehajtható rendelkezéssel pótolják, amely az eredeti szándékuknak a leginkább megfelel.

    13. Fejezetcímek

     A felek egyetértőleg rögzítik, hogy a szerződés szövegében feltüntetett címek és aláhúzások kizárólag a szerződésszöveg jobb áttekintését szolgálják és azoknak a szöveg értelmezésében nincsen szerepe.

14. Adatkezelés

    A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Bérbeadó a GDPR és a mindenkor hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok keretei közt kezelje. A kezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyikben az érintett az egyik fél.


A felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, digitálisan a szerződés elfogadása négyzet be jelölésével írják alá.   Kosár